Liên hệ


Thông tin liên hệ : 

Địa chỉ: Tân Cương – TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0915.251.050
Email: tamtrathainguyen@gmail.com
Websie: htxtamtrathai.com